Skänk ett bidrag

Vill du stötta oss i vårt arbete för en säkrare strand?

Hjälp oss hjälpa!

Vår verksamhet är i ständigt behov av pengar.
Trots att Livräddarna arbetar helt ideellt är driftskostnaden för föreningen omkring 500 000-750 000 kr per år. Det är dyrt att driva såväl fordon och båtar, skötsel av torn, hus och allt som tillhör en livräddningsstation. Vårt behov av sponsorer är stort och ett bidrag till denna verksamhet är mycket värdefullt!

Vill du få lite mer information, läs vårt boendebrev som går ut till de som bor i Tylösand, med omnejd. Läs den bifogade brevet här:  Boendebrev 2023

Stöd oss i vårt arbete för vatten- och strandsäkerheten på Tylösands stränder!

Skänk ditt bidrag via Swish 123 55 44 838
eller sätt in ett bidrag på 
bankgiro 606-3259 (Livräddarna Tylösand).

Tack för din gåva – den gör skillnad!

Vill du bli sponsor till vår verksamhet? Bli mastersponsor eller stötta oss genom att köpa ett trappsteg på tornet för 5 000 kr. Det kan bli ert steg mot ökad vattensäkerhet! Kontakta info@tylosand.net så får du veta mer!

Intresserad av att bli sponsor eller inleda ett samarbete? Kontakta louise@tylosand.net information.

Livräddarna Tylösand

Våra sponsorer

Livräddarna Tylösand

En mycket viktig del till att vi kan fortsätta vår verksamhet är våra sponsorer. Bidragen till verksamheten är mycket värdefull!

Livräddartornet invigdes år 2008 – 50 år efter att den första livräddaren tjänstgjorde på stranden i Tylösand. Tornet är ritat av White. Våra mastersponsorer finns presenterade på tornets sida och är:

– KB Media
– WSP  
– Scandinox
– Länsförsäkringar Halland bank & försäkring
– Skeppshultcykeln
– Hotell Tylösand

Vill du också sponsra vår verksamhet?
Bli mastersponsor eller stötta oss genom att köpa ett trappsteg på tornet för 5 000 kr.
Det kan bli ert steg mot ökad vattensäkerhet! Kontakta info@tylosand.net så får du veta mer!

Du kan också skänka valfritt bidrag via Swish 123 55 44 838 eller sätta in ett bidrag på bankgiro 606-3259 (Livräddarna Tylösand).

Tack för din gåva – den gör skillnad!